TV SHOW สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7
จันทร์-ศุกร์ เวลา 5:00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 6:00 น.

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย ก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยแนวคิด Compassion and Kindness อันประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นกุญแจเปิดใจให้พบกับความสุข น้อมกายและใจร่วมฝึกฝนตนเอง เข้ารับการขัดเกลาและอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์ ได้เรียนรู้จักความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนสู่สาธารณชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชน

 

 

 

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ร่วมสัญจรสู่ภูมิภาคแห่งใหม่...ครั้งแรกในถิ่นอีสาน ณ วัดป่าไทรงาม จ.อุบลราชธานี ของพระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาเอนก ยสทินฺโน) ด้วยแนวคิด “ความรักจักรวาล : รัก เรียน เพียร ให้" มุ่งหวังปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะ “รัก” ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ – “เรียน” ศึกษาปฏิบัติธรรม – “เพียร” ฝึกสติและสมาธิกับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้ “ให้” ด้วยใจเมตตา อันนำมาซึ่งตัวอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสนใจธรรมะ ประพฤติตนดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ติดตามสรุปกิจวัตรประจำวันของชีวิตของสามเณรน้อย จากเด็กน้อยที่มีความสดใส น่ารัก ซุกซน เป็นตัวของตัวเอง จนเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระธรรม พร้อมเรียนรู้แก่นสาระของพระพุทธศาสนา แง่คิด ปรัชญา และธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง พระวิทยากร และวิทยากรพิเศษ ทุกจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05:00 น. และทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06:00 น. (เริ่ม 8 เมษายน 61) ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
www.facebook.com/truelittlemonkthailand
https://twitter.com/trueplookpanya
https://twitter.com/Truelittlemonk

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.