TV SHOW ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง
จันทร์-พุธ 11.30 - 12.30 น.
ในสมัยราชวงศ์ชิงการค้าขายนั้นเป็นเหมือนรายได้หลักของประเทศซึ่งต้องมีการทำบัญชีอย่างรัดกุม แต่กลับมีบัญชีอยู่เล่มนึงที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ระหว่างเหล่าขุนนาง ติดตามเรื่องราวความขัดแย้งของกลุ่มพ่อค้าและขุนนางได้ในตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ทุกวันจันทร์ - พุธ 11.30 - 12.30 น.บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.