TV SHOW The Whisper เสียง...กระซิบ
จันทร์-พุธ 22.15 - 23.15 น.
เมื่อมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลก แทรกซึมเข้ามายึดครองโลกอย่างเงียบๆ โดยใช้เครื่องมือที่คาดไม่ถึงและไม่น่าจะเป็นไปได้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกอยู่แล้ว นั่นก็คือ “เด็กๆ” ซึ่งพวกเด็กๆ ก็ให้ความช่วยเหลือในการรุกรานของมนุษย์ต่างดาวโดยไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันเวลาของผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มเหลือน้อยแล้วในการป้องกันเหตุหายนะร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.