TV SHOW ศึกจอมราชันย์
จันทร์-พุธ 14.00 - 15.00 น.
ในสมัยราชวงศ์ถัง ราชเลขาอู๋ซานซือ ผู้หยิ่งยโส อดวเก่ง และชอบรังแกประชาชน ด้วยคิดว่าตนนั้นเป็นหลานของนักรบผู้ช่วยก่อตั้งราชวงศ์พัง อยู่มาวันหนึ่ง ซี่ยวกัง หลานของเซี่ยวปิงซาน ผ็มีความซื่อสัตย์โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้คน เห็นประชาชนถูกรังแกจึงเข้าช่วยเหลือ ทำให้ราชเลขาอู๋ซานซือไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงหาเรื่องใส่ร้ายครอบครัวตระกูลเซี่ยว ทำให้ตระกูลเซี่ยวถูกฆ่าล้างโคตรกว่า 100 ชีวิต ตัวเซี่ยวกังเองก็ติดคุก แต่ยังมีจี้หยวนอิง และเจ้าหญิงจิ่งหวนแอบช่วยเหลือ ในตอนนั้นอู๋ซานซือคิดฆ่าฮ่องเต้และตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ เซี่ยวกังจึงรวบรวมไพรพลยอดฝีมือเพื่อต่อกรกับอู๋ซานซือ สุดท้ายเซี่ยวกังเป็นฝ่ายชนะ และช่วยเหลือฮ่องเต้ ดูแลรักษาบ้านเมืองให้สงบร่มเยน วางรากฐานที่มั่นคงให้แก่ราชวงศ์สืบไป
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.