เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

31 มี.ค. 2560 14:39 น.

จำนวนการเข้าชม 877 ครั้ง

ทรู ผู้นำด้านการสื่อสารของประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการนำระบบไอซีทีมาบริหารจัดการภายในองค์กรจนเกิดประสิทธิภาพมากมาย
กลุ่มทรู ขึ้นรับ2รางวัล ในงานThailand ICT Excellence Award 2017 ที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9 เพื่อยกย่ององค์กรที่มีความโด่นเด่น ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ซึ่งปีนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาขับเคลื่อนธุรกิจ จากผลงาน Mari 4.0 ของสายงานด้านบริการลูกค้า และ รางวัลดีเด่น สาขานวัตกรรม จากผลงาน Big Data – Real Time Recommendation Engine ของสายงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีนางสาว นพสรัญ ถือธงชัย ผู้อำนวยการ ด้านบริการลูกค้า และ ด็อกเตอร์ รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการ ด้านวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ให้เกีรยติมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.