ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

4 เม.ย. 2560 11:04 น.

จำนวนการเข้าชม 832 ครั้ง

วันที่ 27 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ 106 ปี บทบาทในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติของกรมศิลปากรจะเป็นอย่างไร ไปติดตามได้จากรายงาน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.