ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 เม.ย. 2560 11:55 น.

จำนวนการเข้าชม 1,464 ครั้ง

“ทรู” ผนึกพลังร่วมกับ 11 องค์กรภาคเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ Connext E.D. วางแนวทางการขับเคลื่อน และผลักดันแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐปี 2560
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรูคอร์ปปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และ ผู้บริหารระดับ CEO 11 องค์กรชั้นนำ อย่างธนาคารกรุงเทพ ไทยเบฟเวอเรจ ปูนซิเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ กลุ่มมิตรผล ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ปตท. กลุ่มเซ็นทรัล เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ซีพีออลล์ ก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ Connext E.D. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นเด็กดี และเด็กเก่ง ตามเป้าหมาย 7,242 โรงเรียนทั่วประเทศภายใน 3 ปี ขณะนี้โครงการได้คืบหน้าไปแล้วกว่า 28 เปอร์เซ็น หรือประมาณ 1,994 โรงเรียน


CEO และผู้แทนทั้ง 12 องค์กร ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่าน และหารือวางกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2560 กับภาครัฐ นำโดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการประชารัฐ ที่ร่วมระดมความคิดกับ School Partner ผู้นำรุ่นใหม่ของแต่ละองค์กรอย่างยั่งยืน

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ Connext E.D. เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อตั้งโครงการ
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.