ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 เม.ย. 2560 17:00 น.

จำนวนการเข้าชม 883 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว โดยนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20 ทำให้ไทยติดอัน1ใน5ประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญมากฉบับที่สุด
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.