สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

18 พ.ค. 2560 11:49 น.

จำนวนการเข้าชม 1,071 ครั้ง

ชายฝั่งบางขุนเทียนเป็น 1 ใน 17 พื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ที่ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดทำโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จุดนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และป่าชายเลน ระยะทางกว่า 1.7 กิโลเมตร ที่ทอดยาวไปยังชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ได้รับการพัฒนาปรับปรุง จากเดิมเป็นสะพานไม้ที่เริ่มทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครในโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนกับชาวบางขุนเทียน เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการ 

ด้วยความมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน ที่นับตั้งแต่ปี 2518 - 2556 มีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 900 - 1,200 เมตร หรือกว่า 2,735 ไร่ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์น้ำที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 70 ชนิด

กรุงเทพมหานครตั้งเป้าการปลูกป่าชายเลน 3,100 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันพื้นดินสูงขึ้น 30 เซ็นติเมตร และคาดว่า 3-4 เดือนหลังจากนี้ พื้นดินจะสูงขึ้นประมาณ 50 เซ็นติเมตร โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ช่วยกันทำให้ชายทะเลบางขุนเทียนกลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ แหล่งอาหาร ที่ทำกินให้แก่ประชาชน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.