ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 มิ.ย. 2560 15:53 น.

จำนวนการเข้าชม 925 ครั้ง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้าร่วมโครงการ "สานต่อ งานพ่อสอน" รำลึกวันทรงราชย์รัชกาลที่ 9 เพื่อจับมือกันช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศตามแนวพระราชดำริ
โครงการ "สานต่อ งานพ่อสอน" จัดโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สืบสานแนวพระราชดำริ ในงานมี หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนาหัวข้อ มิติใหม่บูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ มีนักธุรกิจ และข้าราชการ ร่วมหารือสนับสนุนให้ชุมชน สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อความยั่งยืนต่อไป 


งานนี้ มีผู้บริหารจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทต่างๆ เข้าร่วม "ตลาดนัดความดี" เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและนักธุรกิจได้พบปะ ปรึกษา หาแนวทางที่จะร่วมมือกันพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยโครงการนี้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ เริ่มนำร่องใน 10 จังหวัด รวมแล้ว 42 โครงการ ครอบคลุมทั้งเรื่องน้ำ และส่งเสริมอาชีพ 

ภายในงานยังได้นำสินค้าที่น่าสนใจ เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนมานำเสนอหลากหลาย ทั้ง สบู่น้ำหมักมะเฟือง, สมุนไพรบ้านแคว้ง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าสร้อยสุดา, และข้าวเม่าเพิ่มมูลค่ารักษาชุมชน.
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.