เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 มิ.ย. 2560 16:01 น.

จำนวนการเข้าชม 1,067 ครั้ง

โครงการเพื่อสังคม กับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
คุณณัฐฏ์ชัย ไตรสรณ์ทอง School Partner บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดลำเหย,  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม, และโรงเรียนบ้านแหลมกระเจา เพื่อคัดเลือกแผนพัฒนาโรงเรียนที่จะนำมาดำเนินการจริง พร้อมวางแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ รวมทั้งพูดคุยรับฟังประเด็นปัญหาที่โรงเรียนติดขัด และต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชน เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไป สามารถติดตามติดตามความเคลื่อนไหวโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.