ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 มิ.ย. 2560 15:00 น.

จำนวนการเข้าชม 1,722 ครั้ง

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
คุณวันเพ็ญ ธนกิจเจริญชัย ตัวแทนธนาคารกรุงเทพ ได้แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED กับโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม และโรงเรียนระยองปัญญานุกูล สร้างความยินดีให้กับครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก จากนี้ไปจะมีการนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปพัฒนาโรงเรียน และนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้มอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยฝีมือเด็กนักเรียนให้คุณวันเพ็ญด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.