เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 มิ.ย. 2560 14:35 น.

จำนวนการเข้าชม 781 ครั้ง

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ตัวแทนธนาคารกรุงเทพลงพื้นที่เพื่อแจ้งผลอนุมัติเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำด้วง จังหวัดอุดรธานี แสงความขอบคุณ ที่ทีมงาน School Partner ธนาคารกรุงเทพ แจ้งผลอนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียน ในโครงการผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.