ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 มิ.ย. 2560 12:56 น.

จำนวนการเข้าชม 895 ครั้ง

ตัวแทนบริษัท ไทยยูเนียนกรุ๊ป มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
ตัวแทนบริษัท ไทยยูเนียนกรุ๊ป มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี ให้กับโรงเรียนบ้านหินกอง และมอบเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล ให้กับโรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐในความดูแลของบริษัทฯ ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.