เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

19 มิ.ย. 2560 15:31 น.

จำนวนการเข้าชม 970 ครั้ง

ตัวอย่างเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ที่น้อมนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ร.9 มาใช้ จนสามารถลดผลกระทบจากภัยแล้ง และสร้างรายได้ตลอดทั้งปี
ผักหวานป่า คือ หนึ่งในพืชในสวนเกษตรทฤษฏีใหม่ ของนายสุทัศน์ อุพลเถียร เกษตรกรบ้านเขวา ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายสุทัศน์ เล่าว่า แต่เดิมเกษตรกรในพื้นที่จะเน้นการทำเกษตรรูปแบบเดิม เคยทำอย่างไรก็จะทำอย่างนั้น จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาตลอด ดังนั้นเมื่อเขาเกษียณจากอาชีพครู จึงนำแนวคิดการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ จนพบว่าสามารถลดผลกระทบจากภัยแล้ง สร้างรายได้ตลอดปี ด้วยรูปแบบการเกษตรที่เกื้อกูลกัน ทั้งการทำนา ทำไม้ผล เลี้ยงปลาและปศุสัตว์ และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดรายจ่ายได้ด้วย จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สำหรับพืชที่สร้างรายได้หลักให้กับสวนคือ ผักหวานป่าจำนวน 100 ต้น ที่ปลูกมาแล้วกว่า 5 ปี เก็บขายได้ 40,000 บาทต่อเดือน และอีกไม่นานจะสามารถเก็บผักหวานอีกแปลงกว่า 400 ต้น คาดว่ารายได้จะไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.