เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 ส.ค. 2560 15:09 น.

จำนวนการเข้าชม 930 ครั้ง

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หากนักเรียนมีสุขภาพที่ดีก็จะเรียนรู้สิ่งๆ ต่างได้ดี ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งในโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXTED ซึ่งทางผู้อำนวยการ และคุณครู ของโรงเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรง มีทักษะทางกีฬา และมีวิชาชีพต่างๆ จึงได้ทำแผนพัฒนาโรงเรียนและทำการเสนอโครงการ

 บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียนนี้ว่าจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเด็กเก่ง และเด็กดีได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงอนุมัติงบประมาณและมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมจักรยานและซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ทำขนมไทย เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประกอบการสอนสำหรับชุมนุมรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชุมนุมนักซ่อมน้อย และ ชุมนุมขนมไทย

จากการสนับสนุนครั้งอยากให้นักเรียนได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาลงมือปฏิบัติจริง หรือเรียกว่า (Active learning) เช่น การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมจักรยาน การว่ายน้ำและการทำขนมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มทักษะการวางแผนโครงการ ช่วยส่งเสริมทักษะทางธุรกิจให้กับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางวิชาชีพ ซึ่งวิชาชีพนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพร่วมกับผู้ปกครองได้ในอนาคตต่อไป
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.