ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ส.ค. 2560 13:21 น.

จำนวนการเข้าชม 841 ครั้ง

นายกรัฐมนตรี เตือนผู้ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในพื้นที่เขตหวงห้ามโดยเฉพาะสถานที่ราชการ หลังพบว่ายังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เปิดเผยถึงการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนหลังพบว่ายังมีการการนำโดรนเข้าไปบินในสถานที่ราชการหรือพื้นที่เขตหวงห้ามว่า ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาดำเนินดดี พร้อมตำหนิคนที่นำโดรนไปขึ้นบิน ไม่มีจิตสำนึกกันหรืออย่างไร ไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายว่าอย่างไร ว่าโดรนขึ้นได้ที่ไหน ได้เท่าไหร่ จุดไหนห้ามบ้าง ซึ่งกฎหมายมีทุกตัว ตนเห็นเวลาคนทำผิดก็ไปยืนดูกัน ซึ่งต้องช่วยกันระวัง และช่วยกันบอกว่าสิ่งไหนผิดกฎหมาย ไม่ใช่อะไรก็เจ้าหน้าที่ อะไรก็รัฐบาล หน่วยงานเขาก็มี ประชาชนก็ต้องช่วยกันดู  โทษกันไปโทษกันมาอย่างนี้ไม่ได้ แต่ตนไม่โทษประชาชนหรอก อยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ทำความผิด และประชาชนอย่าให้คนพวกนี้ทำอะไรที่มันผิด รู้กันอยู่แล้วว่าโดรนเหล่านี้ขึ้นแล้วมันผิดหรือไม่ สื่อต้องช่วยเขียนข่าวเตือน แต่สื่อไม่ได้เขียนเตือน แต่เขียนไล่รัฐบาลว่าตามเจอหรือยัง

ก่อนหน้านี้ปี  2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ใช้อำนาจตามมาตรา  24  ภายใต้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เกี่ยวกับ เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่ มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ที่เพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีสาระสำคัญ แบ่งอากาศยานไร้นักบินเป็น 2 ประเภท คือ  1 เล่นเพื่องานอดิเรก บันเทิง กีฬา ขนาดไม่เกิน 2 กิโลกรัม  ,ขนาดเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม  2 ไม่ใช่เพื่องานอดิเรก แต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อการทำข่าว ช่วยเหลือ รายงานจารจร ภาพยนตร์วิจัยและพัฒนา อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา

ก่อนทำการบินต้องมีการตรวจเช็คตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนด และเมื่อบินแล้วต้องไม่รบกวนผู้อื่น และที่สำคัญคือ ไม่ให้บินในบริเวณ เขตห้าม เขตกำกัด และเขตอันตราย (Danger Area) ตามประกาศของ AIP ประเทศไทย หากมีเหตุสงสัยการฝ่าฝืนสามารถดำเนินต่อการฝ่าฝืนได้ตามกฎหมาย โดยทุกคนที่ทำการบินต้องได้รับอนุญาต และต้องมีการส่งแผนการบินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง การบินเพื่อควบคุมและหลีกเลี่ยงความไม่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.