เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 ก.ย. 2560 11:12 น.

จำนวนการเข้าชม 797 ครั้ง

สภาพแวดล้อมในการเรียน เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

สายตา ท่าทางและน้ำเสียง อันอ่อนโยนนี้ เป็นของคุณครู ผู้มีความรักและความเมตตาให้กับเด็กๆ จากโรงเรียนวัดลิ้นทอง ที่นำกลยุทธ์การสอนแบบ Module อนุบาลแบบบ้าน  คือ การปูพื้นฐานให้คุณครู ศึกษาวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก ทำความเข้าใจกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล และเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนการสอนอย่างจริงจัง

 การสร้างบรรยากาศของห้องเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ พร้อมที่จะก้าวไปสู่เรียนรู้ คุณครูได้ออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง หรือแม้กระทั้งการช่วยรินนมให้กับเพื่อนๆ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักเปิดรับ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น

 ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมดีๆของโรงเรียนวัดลิ้นทอง ที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐ ของโครงการ CONNEXT ED ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุน ร่วมสร้างพลังผู้บริหาร พัฒนาครู ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลตามพัฒนาการ บ่มเพาะให้เกิดเด็กดี และ เด็กเก่ง ต่อไปในอนาคต

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.