เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ก.ย. 2560 10:49 น.

จำนวนการเข้าชม 751 ครั้ง

การเรียนการสอนที่เด็กๆสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง น่าจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทำให้เด็กๆนั้นมีการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เห็นแต่เด็กนักเรียนที่ไว้ผมสั้นเดินไปมาเต็มไปหมด นี่เป็นกฎระเบียนของโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อ.เมือง จ.หนองคาย ที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ แต่ทว่า โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในชุมชนที่ไม่มีร้านตัดผมเลยแม้แต่ร้านเดียว เด็กๆจึงต้องเดินทางไปใช้บริการร้านตัดผมยังหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีเพียงแค่ 2 ร้านเท่านั้น แน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคน ทำให้ต้องเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

 อาชีพช่างตัดผม เลยเป็นอาชีพที่ผู้ปกครองในโรงเรียนแห่งนี้ อยากให้ลูกหลานของพวกเขาได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการปฏิบัติ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน ที่สามารถสานต่อให้เกิดขึ้นได้จริงนี้ จึงเข้าร่วมสนับสนุนโรงเรียนโคกแมงเงา จัดทำโครงการช่างตัดผมรุ่นใหม่ และโครงการจัดทำเหรียญโปรยทานขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ลงลึกหลักสูตรการสอน

ผู้ปกครองต่างมีความพึงพอใจกับโครงการนี้กันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นทักษะที่จะติดตัวเด็กนักเรียนได้ตลอดไปอีกด้วย และเมื่อจบการศึกษาการเปิดร้านทำผมสักร้าน ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก ด้วยพื้นฐานที่เคยสั่งสมมาจากโรงเรียน นอกจากนี้รายได้ที่ได้จากโครงการ จะนำมาพัฒนาต่อยอดโครงการให้เด็กๆได้ฝึกฝนฝีมือ ส่งต่อ จากรุ่นสู่รุ่น ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.