เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 ก.ย. 2560 11:17 น.

จำนวนการเข้าชม 741 ครั้ง

การเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้มากเท่าไหร่ ยิ่งต่อยอดความสามารถของเด็กให้มีมากยิ่งขึ้น ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
ความคืบหน้าการพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุน ณ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น มัคนายกน้อย จะช่วยปูพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ผู้นำพิธีทางศาสนา เด็กๆสามรถช่วยเหลือกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของบ้าน วัด และโรงเรียน รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทย เป็นศิลปะการป้องกันตัวและยังต่อยอดไปสู่เวทีการเเข่งขันได้ในอนาคต และยังมีกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  ช่วยฝึกฝนนักเรียนให้กล้าคิดกล้าแสดงออก ให้ภาคภูมิในในหมู่บ้านของตัวเอง  สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใด้วยวิถีชีวิตอันไม่เร่งรีบของผู้คนกับเต่า ที่มีมานานกว่า 250 ปี ณ หมู่บ้านเต่า

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.