เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ก.ย. 2560 10:42 น.

จำนวนการเข้าชม 790 ครั้ง

โครงการสานพลังประชารัฐ Connext ED วันนี้มีการทำไข่เค็มของเด็กนักเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกทำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร ที่เด็กๆกำลังทำอย่างตั้งใจ คือโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ไข่ไก่สร้างอาชีพ ของโรงเรียนวัดบ้านหนองเมือง อำเภอลพบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานพลังประชารัฐ Connext ED ที่ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงเป็น School Partner ที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นับว่าเป็นโครงการ ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทย และร่วมกันผลักดันให้เด็กนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมไปถึวมีทักษะในการใช้ชีวิต และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.