เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ก.ย. 2560 14:59 น.

จำนวนการเข้าชม 934 ครั้ง

รัฐบาล และภาคเอกชน ผนึกกำลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเวที Thailand SDG Forum ครั้งที่ 3
ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน นาย สุภชัย เจียรวนนท์ ประธานตณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ใช้มาตลอด 90 ปี คือการยึดหลัก หากลงทุนที่ไหน ประเทศนั้นต้องได้ประโยชน์ สังคมและประชาชนต้องได้ประโยชน์ แล้วบริษัทจึงจะได้ประโยชน์ตามมา และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และลดการทำธุรกิจแบบก้าวกระโดด เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้ จะเดินหน้าปฏิรูป ปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เวทีเสวนา Thailand SDG Forum จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.