เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ก.ย. 2560 10:22 น.

จำนวนการเข้าชม 705 ครั้ง

ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

คุณวีรวิทย์ วิวิตรกุล School Partner ติดตามโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำสู่มืออาชีพของโรงเรียนบ้านแปรง จ.นครราชสีมา สนับสนุนโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมอบชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อภาพยนตร์สั้น เช่นกล้องCanon EOS 80D,เลนส์กล้อง,ไมค์บลูม,ไมค์ไวเลต,และคอมพิวเตอร์ iMac-Apple เป็นต้น

ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Action Learning) พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ และยังส่งเสริมให้เด็กรักที่จะเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียนอีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.