เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ต.ค. 2560 11:21 น.

จำนวนการเข้าชม 1,306 ครั้ง

โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED วันนี้มีการฝึกจิตใจฝึกสมาธิของเด็กนักเรียนด้วย ติดตามจากคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์

ทุกๆ เช้า ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาเรียน คุณครูโรงเรียน อมรวดี (คำอ่าน : อะ-มอน-ระ-วะ-ดี) อมรพิทยาคาร จังหวัดสมุทรสงคราม จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที จัดกระบวนการจิตศึกษา เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน และความฉลาดทางอารมณ์  และจิตวิญญาณ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ได้ฝึกคิด ใคร่ครวญ  ฝึกการรับฟังอย่างลึกซึ้ง การเคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น และคุณค่าของสรรพสรรพสิ่งรอบตัว  


การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษานี้  เป็นส่วนหนึ่งของการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ภายใต้ Module Whole School  โดยใช้ 3 นวัตกรรม ได้แก่ จิตศึกษา PBL  และ PLC  ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ตามแผนงานของโครงการสานพลังประชารัฐ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้มีเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น   โดยมี school partner เป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และติดตามสนับสนุนอย่างต่อต่อเนื่อง

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.