เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ต.ค. 2560 10:43 น.

จำนวนการเข้าชม 868 ครั้ง

การลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยให้เด็กๆเกิดการจดจำได้ดีกว่าท่อง ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สำโรง กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ จากโครงการวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับความดูแลและแนะนำโครงการจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ตลอดจนฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบเป็นทีม มีกระบวนการคิด กระบวนการการวางแผน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ตั้งแต่การให้อาหาร เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มไก่ การเก็บไข่ รวมไปถึงการช่วยกันทำความสะอาดเล้าไก่ รวมถึงนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารอีกด้วย กิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้เด็กๆมีความรู้สึกชื่นชอบ สนุกสนาน มีความสุข และภาคภูมิใจ ที่ได้ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.