เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 พ.ย. 2560 11:10 น.

จำนวนการเข้าชม 939 ครั้ง

พูดถึงเรื่อง การประดิษฐ์นั้น เป็นการเรียนรู้ที่ได้ทั้งฝึกสมาธิ และการลงมือทำด้วยตนเอง ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โครงการกระดาษสาสร้างสรรค์พัฒนาสู่อาชีพ หนึ่งในแผนยกระดับการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดน้ำโท้ง จังหวัดลำปาง เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆได้ฝึกทดลอง ลงมือปฎิบัติจริง  สามารถใช้ความคิด จินตนาการของด้วยตนเอง ในการออกแบบลวดลายของกระดาษสา ฝึกให้เด็กๆมีสติมากยิ่งขึ้น

 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนสามารถสนุกไปกับการประดิษฐ์ดอกไม่หลากสี ที่ได้ลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก นั้นกก็คือ เริ่มจากตัดกระดาษ ประกอบกลีบดอก ใส่ใบไม้ จนถึงขั้นตอนพันก้านดอกไม้  ทำให้เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจ รับรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเอง รวมถึงยังเป็นการปลูกฝังให้รู้จักต่อยอดสู่การสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.