เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

14 พ.ย. 2560 10:43 น.

จำนวนการเข้าชม 832 ครั้ง

การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน ต้องพัฒนาในทุกมิติทั้งวิชาการและวิชาชีพ ติดตามได้ใน CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โครงการตามรอยพ่อแบบพอเพียง เพาะเห็ดนางฟ้า คือ ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นเด็กดีและเด็กเก่ง และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็กมีความรู้และทักษะเรื่องการเพาะเห็ด

จุดประกายให้เด็กอยากยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีคุณครูเป็นต้นแบบและเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดอาชีพในชุมชน และโรงเรียน  โดยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.