เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

30 พ.ย. 2560 11:28 น.

จำนวนการเข้าชม 680 ครั้ง

เชื่อว่าการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมักจะสนุกแล้วรู้สึกมีส่วนร่วม ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
 วิธีการสอนแบบบูรณาการ หรือ Problem Based Learning ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูในโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED จัดให้กับจาก 3 โรงเรียนใน 50 โรงเรียนภายใต้การดูแลของธนาคาร

นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้คุณครูนักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอน  สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.