เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

1 ธ.ค. 2560 11:35 น.

จำนวนการเข้าชม 891 ครั้ง

ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
นี่คือกลุ่มทีมวิศวกรไฟฟ้าจิตอาสา และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่ม ปตท. ผู้ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ที่กำลังร่วมตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ หนึ่งในโครงการ “หมอไฟฟ้า” หรือ Light for a Better Life ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียน วัดดอนทราย จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มอัตราการประหยัดพลังงานให้ดียิ่งขึ้น

และด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและบริษัทไทยออยล์ ทำให้การยกระดับทางการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน เพื่อน้อมนำสู่ปรัชญาของเศรษฐกิ0พอเพียงมาปรับใช้ ตั้งแต่การจัดอบรมการเตรียมดิน รวมถึงปรับปรุงโรงเรือนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ไทยออยล์ ยังได้จัดโครงการการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ที่มีทั้ง คอมพิวเตอร์ และสัญญาณกระจาย wifi ทำให้เด็กๆสามารถเปิดโลกกว้างทางการศึกษาที่อย่างยืนได้อย่างครบวงจร

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.