เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

4 ธ.ค. 2560 10:25 น.

จำนวนการเข้าชม 1,093 ครั้ง

ข่าวสังคมธุรกิจที่น่าสนใจกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ 25 บริษัท ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง
ในงานวันพิการสากลประจำปี 2560 ตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ ได้แก่ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ ซีพีอินเตอร์เทรด รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง และกลุ่มธุรกิจพลาสติก ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น  

นอกจากนี้กลุ่มทรู บริษัทในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ยังได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ด็อกเตอร์ นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ทุกกลุ่ม 

สำหรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จะต้องดำเนินการดังนี้คือ  จ้างงานคนพิการมากกว่า หรือตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด, จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน, ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ 

ส่วนรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต้องเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนา และการส่งเสริมงานด้านคนพิการให้มีคุณภาพด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.