เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

4 ธ.ค. 2560 11:57 น.

จำนวนการเข้าชม 803 ครั้ง

การศึกษานอกห้องเรียน ช่วยให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ช่วยจดจำได้ดี ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
กิจกรรมมากมายที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่ เป็นของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยน้อมนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เหลือสิ่งอื่นใดเด็กๆจะได้เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง โดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแลคอยให้คำแนะนำตลอดโครงการ


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.