เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 ธ.ค. 2560 12:00 น.

จำนวนการเข้าชม 807 ครั้ง

ทักษะวิชาชีพถูกถ่ายทอด ผ่านโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดย่อม ที่นำมาซึ่งรายได้เสริมระหว่างเรียน ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โครงการเพาะเห็ดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและชุมชน จากการสนับสนุนของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(หมาชน) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ในรูปแบบ Action-Based Learning ที่ทำให้เด็กๆสามารถฝึกทักษะวิชาชีพ โดยการเรียนรู้จากผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดมากด้วยประสบการณ์ที่มาเป็นวิทยากร และได้ลงมือทำจริงๆเสมือนโรงเพาะเห็ดทั้ง 2 โรง ภายในโรงเรียนเป็นห้องทดลองที่พวกเขาได้ลองผิดลองถูกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

นอกจากโรงเพาะเห็ดจะได้สอนทักษะวิชาชีพให้กับเด็กๆแล้ว การเพาะเห็ดเหล่านี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็มีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.