เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 ม.ค. 2561 11:07 น.

จำนวนการเข้าชม 635 ครั้ง

ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
ความน่ารักและเก่งมากๆเลยสำหรับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จังหวัด ลำปาง ที่โรงเรียนแห่งนี้มีการจัดตั้ง “บ้านอ้อพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนความพอเพียงทั้ง 9 หลัก

โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ทำให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการปลูกผัก เลี้ยงไก่ เก็บไข่นำมาทำอาหาร รู้จักออมเงิน รู้จักนำของที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นกระเป๋า ช่วยลดโลกร้อน อีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.