เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ก.พ. 2561 12:45 น.

จำนวนการเข้าชม 1,021 ครั้ง

คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีอย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
กลุ่ม ปตท. ร่วมกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อต้นดือนมกราคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาในหัวข้อ ”บทบาทของครูในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อถ่ายทอดหลักการและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สร้างความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม ปตท. ได้ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับครูผู้สอนในหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ, การพัฒนาความเป็น Leadership ของผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อสร้างทั้งคนเก่งและคนดีให้กับบ้านเมือง กลุ่ม ปตท. จะนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาเสริมสร้างผลักดันโรงเรียนประชารัฐให้สามารถเดินหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.