เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

14 ก.พ. 2561 11:34 น.

จำนวนการเข้าชม 713 ครั้ง

การเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติมีค่ามากกว่าคำบอกเล่าที่อาจจะนึกภาพตามไม่ออก ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน และสนับสนุนโดยจากบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ให้นักเรียนได้เลี้ยงไก่และปลูกผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตที่ได้ นำมาจัดจำหน่าย เป็นการหารายได้อย่างหนึ่ง ซึ่งหน้าที่ในการเลี้ยงไก่จะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และหน้าที่ในการดูแลผักสวนครัวจะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

นอกจากกิจกรรมทางการเกษตรแล้ว ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม นั้นก็คือ การนวดแผนไทย ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ทำให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะของนักเรียนให้นำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.