เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

21 มิ.ย. 2561 12:44 น.

จำนวนการเข้าชม 529 ครั้ง

กลุ่มทรูสนับสนุนงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Thailand Summit 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย
งานนี้จัดโดย บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจ เพื่อสังคม ร่วมกับ Singularity University ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้นำความคิดระดับโลก มาไว้ในงาน เพื่อให้ความรู้ และแนวทางความสำเร็จ เพิ่มโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ในทุกองค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสตาร์ทอัพของกลุ่มทรูเป็นอย่างดี 

เวทีสัมมนาระดับโลกครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเปิดมุมมองใหม่ ให้ผู้ฟังเรียนรู้ และเข้าถึงโลกอนาคต เห็นโอกาสที่จะนำเรื่องนวัตกรรมไปขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ประเทศไทย ให้เติบโตตามแผน Thailand 4.0 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.