เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

21 มิ.ย. 2561 12:51 น.

จำนวนการเข้าชม 604 ครั้ง

การเริ่มต้นจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจเริ่มต้นจากการศึกษาจากคนอื่นก่อน และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับของเราเอง ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
ผักปลอดสารพิษ เป็นที่ต้องการในท้องตลาด เนื่องจากคนในปัจจุบัน เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนบ้านฟ่อนเห็นว่า สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งยังสามารถนำไปเป็นแนวทาหารายได้เสริมให้เด็กๆได้ในชีวิตประจำวัน 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.