เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

4 ก.ค. 2561 12:06 น.

จำนวนการเข้าชม 400 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าจัดปฐมนิเทศ "โรงเรียนประชารัฐ" ที่รับเพิ่มอีก 15 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี และสระบุรี

 เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมระหว่าง CPL, School Partner (SP) และผู้บริหารโรงเรียน/ครูกว่า 90 คน ร่วมเรียนรู้ และทำความเข้าใจ สู่การเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่พลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาภายใต้แนวคิด "เซ็นทรัลทำ"

 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ เล่าภาพรวมและวิสัยทัศน์ของการทำงานด้าน CSV ของกลุ่มเซ็นทรัล

 ร่วมถึง มีการทำ Workshop หัวข้อ “Communicating for Leadership Success” โดยสถาบัน DDI ซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำองค์ความรู้จากการทำวิจัยทั่วโลกมาสร้างหลักสูตรดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวทางในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการทำงานตลอดจนการใช้ในชีวิตประจำวัน 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.