ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 ก.ค. 2561 11:28 น.

จำนวนการเข้าชม 440 ครั้ง

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายความจงรักภักดี และเพื่อเป็นพระกุศล
กลุ่มทรู ได้ส่งศิลปินจากบ้าน AF มาร่วมกิจกรรม โดยทั้ง 3 คนได้เตรียมพร้อมร่างกายมาเพื่อบริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้ ทำหน้าที่จัดหาโลหิต ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตทั่วประเทศ 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.