เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 ก.ค. 2561 12:19 น.

จำนวนการเข้าชม 610 ครั้ง

เด็กจะเก่งได้ มาจากประสบการณ์ของคุณครูที่ถ่ายทอด ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
สีหน้า ท่าทาง อันสนุกสนานของเด็กๆที่กำลังขายของกันอยู่หน้าชั้นเรียนนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาภาษาอังกฤษ ในการลงพื้นที่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดอบรม PLC ให้กับโรงเรียนวัดพิมพาวาส จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับคุณครูผู้สอน ได้มีการปรับการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณครูด้วยกัน

PLC จึงเป็นการรวมตัวกันของบรรดาครู ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม ผ่านการสังเกตและจดบันทึกข้อดีข้อเสียของการสอนที่ผ่านมา นำมาต่อยอดหรือปรับปรุง ร่วมทำเพื่อพัฒนาผู้เรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและไม่มีที่สิ้นสุด จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เกิดการยกระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.