เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ก.ค. 2561 12:18 น.

จำนวนการเข้าชม 566 ครั้ง

เมื่อเปลี่ยนจากห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เด็กๆจะตื่นเต้นขนาดไหน สนุกไปกับกันเรียนรู้ได้อย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และปลูกเมล่อน ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ทั้งความรู้เรื่องการปลูกผักและวิธีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มการทำแปลงเพาะปลูก การหว่าน การปลูก และการดูแลผลผลิตจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายให้แก่คุณครู ผู้ปกครอง และตลาดในละแวกชุมชน อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กๆมีทักษะและทัศนคติที่ดีทางการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.