เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

23 ก.ย. 2561 14:44 น.

จำนวนการเข้าชม 1,806 ครั้ง

อีอีซีถือเป็นความหวังใหม่ของเศรษฐกิจไทย แต่ควรเสริมเป้าหมายการพัฒนาอะไรให้ได้ใจชาวโลกด้วย
อีอีซีปักธงพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดต้นแบบ ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-ระยอง ขับเคลื่อนโอกาสและสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งโครงการนี้จะก้าวขึ้นสู่ผลงานระดับโลกได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวตามบริบทโลก ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว ที่ไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเติบโต ภายในจากฐานของทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของประชากร เกี่ยวเนื่องกับ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในการประกอบการ ที่สำคัญคือ การเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่มีผลกระทบต่อโลกน้อย

สำหรับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนั้นไม่ไกลเกินเอื้อม ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ อาทิ การจัดสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานด้านนวัตกรรม หน่วยงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์รายสาขาของธุรกิจสีเขียว และการลงทุนพัฒนา platform ด้านเทคโนโลยี ซึ่งหากทุกอย่างเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้ว ผลที่กลับมาคือภาพลักษณ์ของไทย สู่ประเทศรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.