ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 พ.ค. 2562 12:16 น.

จำนวนการเข้าชม 4,346 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคท่ามกลางพสกนิกรที่สวมเสื้อเหลือง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตร
วานนี้ (5 พ.ค.62) เวลา 16 นาฬิกา 25 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่ นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่ นั่งอมรินทรวินิจฉัย  ทางพระทวารเทวราชมเหศวร  เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งทางพระทวารเทเวศร  รักษาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


เวลา 16 นาฬิกา 30 นาที  รถยนต์พระที่นั่ง เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาท ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

ทั้งนี้ในริ้วขบวน มีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ร่วมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  ตามโบราณราชประเพณี มีกองทหารแห่นำริ้วขบวนพระราชอิสริยยศออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาวเลี้ยว ขวาถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถ

พระราชาคณะ และพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จฯไปถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ท้ายที่นั่งถวายสักการะ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  // สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์  และ พระอัฐิ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ถวายอดิเรก
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.