ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 พ.ค. 2562 11:57 น.

จำนวนการเข้าชม 5,326 ครั้ง

วังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขบวนคชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ช้างจำนวน 11 เชือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับควาญช้าง รวมนับร้อยชีวิต เดินขบวนเทิดพระเกียรติ ใช้ชื่อขบวนคชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชันในจำนวนนี้  ช้างวัง 1 เชือก ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ชื่อ พลายสยาม เป็นช้างงาม ทั้งคชลักษณ์และจิตใจ ต่อมาเป็นช้างคชลีลาร่าเริงเฉลิมฉลอง 10 เชือก เป็นช้างดี ที่ผ่านการฝึกสอน และมีคชลักษณ์ และท่วงท่างดงามทั้ง 10 เชือก 


โดยการตั้งขบวนเทิดพระเกียรติ เริ่มที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เดินทางเข้าสู่ถนนสนามไชย ผ่านพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท แล้วหยุดที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นจึงได้ร่วมกันถวายพระพร
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.