ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 พ.ค. 2562 11:07 น.

จำนวนการเข้าชม 5,102 ครั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างเป็นทางการ ทั้งแบบแบ่งเขต 349 คน แบบบัญชีรายชื่อ 149 คน รวมแล้ว 498 คน เกิน 95 เปอร์เซนต์แล้ว จากนี้จึงเป็นการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการจัดตั้งรัฐบาล
หลังจาก ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติพิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ โดยตุลาการมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 วรรคหนึ่ง (2)


แม้บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 91 แต่ก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณคิดอัตราส่วน เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

โดยกำหนดวิธีการคิดคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ 150 คนดังปรากฏรายละเอียดตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว จึงวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น กกต.จึงเดินหน้าประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ทันที โดยมีรายงานว่า เมื่อวานนี้ กกต.ใช้เวลาประชุมนานถึง 8 ชั่วโมง ก่อนประกาศรับรองผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 26 พรรค ภายใต้สูตรการคำนวณของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เกลี่ยที่นั่งให้กับ 11 พรรคเล็ก ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 7.1 หมื่นคะแนน ได้รับการปัดเศษทศนิยม เข้าไปนั่งในสภาฯ โดยที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตีลิสต์ เนื่องจากได้ ส.ส.เขตเกินจำนวนพึงมี หรือโอเวอร์ แฮง

หลังประกาศรับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่งผลให้ขณะนี้ตัวเลข ส.ส.ในสภาอยู่ที่ 498 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 349 ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 149 ที่นั่ง รวม 498 คน หายไป 2 คน ก็คือ ส.ส. เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ที่ได้ใบส้ม จนต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หายไป 1 ที่นั่ง ซึ่งกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ครบ 150 คน กกต.ได้พิจารณาตามสัดส่วนที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคควรจะได้ และจะได้ชี้แจงรายละเอียดการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในเอกสารที่จะชี้แจงผ่านสำนักประชาสัมพันธ์ กกต. 14 หน้า ต่อไป
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.