เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

30 พ.ค. 2562 17:03 น.

จำนวนการเข้าชม 6,452 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง โดยมีนายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงเดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการถนนพระราม3ช่วงที่1 โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่อยงานภาคธุระกิจต่างๆในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ณโรงแรมมณฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม3
สำหรับพื้นที่ถนนพระราม3 เป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของกรุงมหานคร ประกอบกับมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคธุรกิจ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าและบ้านอยู่อาศัยจำนวนมาก การไฟฟ้านครหลวง จึงได้วางแผนดำเนินโครงการเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ตั้งแต่สถานนีต้นทางถนนตก ถึง สะพานพระราม 9 รวมระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ตั้งแตสะพานพระราม 9 ถึง เลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมระยะทาง10.9 กิโลเมตร ทั้งนี้มีกำหนดการก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี 2563

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.