ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

3 ก.ค. 2562 21:05 น.

จำนวนการเข้าชม 7,866 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่าก่ีไฟฟ้านครหลวง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่องและพร้อมตอบสนองต่อนโยบาย Digital Payment ของรัฐบาล ขับเคลื่อน cashless society เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยในอดีตช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะมีที่การไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ ธนาคารพาณิชย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ไทย แม้จะมีหลากหลายช่องทาง แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าก็ต้องเดินทางไปยังสถานที่รับชำระอยู่ดี การไฟฟ้านครหลวงจึงได้พัฒนาช่องทางการรับชำระค่าไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และในปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงได้เพิ่มช่วงทาง ฃe-Payment ผ่านทางระบบ e-Service หรือ MEA Smart Life


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.